Teisseire / เตสแซร์

New

FP332

ไซรัปเข้มข้น กลิ่นน้ำผึ้งจากฝรั่งเศส อันดับหนึ่งในฝรั่งเศส มีรสชาติเข้มข้น ไม่ใส่วัตถุกันเสีย ไม่ใส่สารให้ความหวาน ไม่แต่งกลิ่นสังเคราะห์ / Concentrated Honey Flavoured syrup from France

New

FP331

ไซรัปเข้มข้น กลิ่นไฮบิสคัส จากฝรั่งเศส อันดับหนึ่งในฝรั่งเศส มีรสชาติเข้มข้น ไม่ใส่วัตถุกันเสีย ไม่ใส่สารให้ความหวาน ไม่แต่งกลิ่นสังเคราะห์ / Concentrated Hibiscus Flavoured syrup from France

New

FP327

ไซรัปเข้มข้น กลิ่นโอกินาวาแบล็คชูการ์ จากฝรั่งเศส อันดับหนึ่งในฝรั่งเศส มีรสชาติเข้มข้น ไม่ใส่วัตถุกันเสีย ไม่ใส่สารให้ความหวาน ไม่แต่งกลิ่นสังเคราะห์ / Concentrated Okinawa Black Sugar Flavoured syrup from France

New

FP328

ไซรัปเข้มข้น กลิ่นพิสตาชิโอ จากฝรั่งเศส อันดับหนึ่งในฝรั่งเศส มีรสชาติเข้มข้น ไม่ใส่วัตถุกันเสีย ไม่ใส่สารให้ความหวาน ไม่แต่งกลิ่นสังเคราะห์ / Concentrated Pistachio Flavoured syrup from France

FP325-1

ไซรัปเข้มข้น กลิ่นเมล่อน จากฝรั่งเศส อันดับหนึ่งในฝรั่งเศส มีรสชาติเข้มข้น ไม่ใส่วัตถุกันเสีย ไม่ใส่สารให้ความหวาน ไม่แต่งกลิ่นสังเคราะห์ / Concentrated Melon Flavoured syrup from France

FP326-1

ไซรัปเข้มข้น กลิ่นซีซอลท์คาราเมล จากฝรั่งเศส อันดับหนึ่งในฝรั่งเศส มีรสชาติเข้มข้น ไม่ใส่วัตถุกันเสีย ไม่ใส่สารให้ความหวาน ไม่แต่งกลิ่นสังเคราะห์ / Concentrated Sea Salt Caramel Flavoured syrup from France

FP147-1

ไซรัปเข้มข้นกลิ่นช็อกโกแลต จากฝรั่งเศส อันดับหนึ่งในฝรั่งเศส มีรสชาติเข้มข้น ไม่ใส่วัตถุกันเสีย ไม่ใส่สารให้ความหวาน ไม่แต่งกลิ่นสังเคราะห์ / Concentrated Chocolate Flavoured syrup from France

FP144-1

ไซรัปเข้มข้นกลิ่นเกาลัด จากฝรั่งเศส อันดับหนึ่งในฝรั่งเศส มีรสชาติเข้มข้น ไม่ใส่วัตถุกันเสีย ไม่ใส่สารให้ความหวาน ไม่แต่งกลิ่นสังเคราะห์ / Concentrated Chestnut Flavoured syrup from France

FP137-1

ไซรัปเข้มข้น กลิ่นอัลมอนด์ จากฝรั่งเศส อันดับหนึ่งในฝรั่งเศส มีรสชาติเข้มข้น ไม่ใส่วัตถุกันเสีย ไม่ใส่สารให้ความหวาน ไม่แต่งกลิ่นสังเคราะห์ / Concentrated Almond Flavoured syrup from France

Best Seller

FP142-1

ไซรัปเข้มข้น กลิ่นคาราเมล จากฝรั่งเศส อันดับหนึ่งในฝรั่งเศส มีรสชาติเข้มข้นไม่ใส่วัตถุกันเสีย ไม่ใส่สารให้ความหวาน ไม่แต่งกลิ่นสังเคราะห์ / Concentrated Caramel Flavoured syrup from France

FP279-1

ไซรัปเข้มข้น กลิ่นซินนามอน จากฝรั่งเศส อันดับหนึ่งในฝรั่งเศส มีรสชาติเข้มข้น ไม่ใส่วัตถุกันเสีย ไม่ใส่สารให้ความหวาน ไม่แต่งกลิ่นสังเคราะห์ / Concentrated Cinnamon Flavoured syrup from France

FP143-1

ไซรัปเข้มข้น กลิ่นเฮเซลนัท จากฝรั่งเศส อันดับหนึ่งในฝรั่งเศส มีรสชาติเข้มข้น ไม่ใส่วัตถุกันเสีย ไม่ใส่สารให้ความหวาน ไม่แต่งกลิ่นสังเคราะห์ / Concentrated Hazelnut Flavoured syrup from France

FP148-1

ไซรัปเข้มข้น กลิ่นไอริชครีม จากฝรั่งเศส อันดับหนึ่งในฝรั่งเศส มีรสชาติเข้มข้น ไม่ใส่วัตถุกันเสีย ไม่ใส่สารให้ความหวาน ไม่แต่งกลิ่นสังเคราะห์ / Concentrated Irish Cream Flavoured syrup from France

Best Seller

FP145-1

ไซรัปเข้มข้น กลิ่นวนิลา จากฝรั่งเศส อันดับหนึ่งในฝรั่งเศส มีรสชาติเข้มข้นไม่ใส่วัตถุกันเสีย ไม่ใส่สารให้ความหวาน ไม่แต่งกลิ่นสังเคราะห์ / Concentrated Vanilla Flavoured syrup from France

FP232-1

ไซรัปเข้มข้น กลิ่นบับเบิลกัม จากฝรั่งเศส อันดับหนึ่งในฝรั่งเศส มีรสชาติเข้มข้น ไม่ใส่วัตถุกันเสีย ไม่ใส่สารให้ความหวาน ไม่แต่งกลิ่นสังเคราะห์ / Concentrated Lemon Flavoured syrup from France

FP193-1

ไซรัปเข้มข้น กลิ่นมะม่วง จากฝรั่งเศส อันดับหนึ่งในฝรั่งเศส ซึ่งมีรสชาติเข้มข้นอุดมไปด้วยผลไม้ ไม่ใส่วัตถุกันเสีย ไม่ใส่สารให้ความหวาน ไม่แต่งกลิ่นสังเคราะห์ / Concentrated Mango Flavoured syrup from France

FP204-1

ไซรัปเข้มข้น กลิ่นส้ม จากฝรั่งเศส อันดับหนึ่งในฝรั่งเศส ซึ่งมีรสชาติเข้มข้นอุดมไปด้วยผลไม้ ไม่ใส่วัตถุกันเสีย ไม่ใส่สารให้ความหวาน ไม่แต่งกลิ่นสังเคราะห์ / Concentrated Orange Flavoured syrup from France

FP208-1

ไซรัปเข้มข้น กลิ่นกุหลาบ จากฝรั่งเศส อันดับหนึ่งในฝรั่งเศส มีรสชาติเข้มข้น ไม่ใส่วัตถุกันเสีย ไม่ใส่สารให้ความหวาน ไม่แต่งกลิ่นสังเคราะห์ / Concentrated Rose Flavoured syrup from France

FP237-1

ไซรัปเข้มข้นกลิ่นสับปะรด จากฝรั่งเศส อันดับหนึ่งในฝรั่งเศส ซึ่งมีรสชาติเข้มข้นอุดมไปด้วยผลไม้ ไม่ใส่วัตถุกันเสีย ไม่ใส่สารให้ความหวาน ไม่แต่งกลิ่นสังเคราะห์ / Concentrated Pineapple Flavoured syrup from France

FP296-1

ไซรัปเข้มข้นกลิ่นแตงกวา จากฝรั่งเศส อันดับหนึ่งในฝรั่งเศส ซึ่งมีรสชาติเข้มข้นอุดมไปด้วยผลไม้ ไม่ใส่วัตถุกันเสีย ไม่ใส่สารให้ความหวาน ไม่แต่งกลิ่นสังเคราะห์ / Concentrated Cucumber Flavoured syrup from France

Powered by MakeWebEasy.com